مزایده فروش ضایعات کابل، آلومینویم،استیل و…

دستیابی به چهار رکورد متوالی در مجتمع صنعتی فولاد تاراز

کسب عنوان واحد نمونه و برتر استاندارد استانی توسط شرکت صنایع ورق­های پوشش دار تاراز چهارمحال