به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع میرساند ، این شرکت در نظر دارد جهت فروش مقداری از ضایعات موجود در محوطه کارخانه خود به شرح ذیل ، اقدام با برگزاری مزایده نماید. لذا خواهشمند بهترین قیمت پیشنهادی خود را تا مورخ ۹۹/۰۲/۳۱ به واحد بازرگانی تحویل نمایید.

لازم به ذکر است در صورت تمایل به بازدید از ضایعات و تحویل قیمت پیشنهادی میتوانید با آقای حاجی عرب به شماره همراه ۰۹۱۳۲۳۱۹۲۲۷ تماس حاصل نمایید.

۱ -ضایعات کابل مسی  ۱۰۰۰ کیلو گرم

۲ – ضایعات آلومینیوم  ۵۰۰ کیلوگرم

۳ – ضایعات بشکه فلزی ۵۵ عدد

۴ – ضایعات استیل ۱۰۰۰ کیلوگرم

۵ – ضایعات پلاستیک ۵۰۰۰ کیلوگرم

با تشکر