بسمه تعالی

شناسایی شرکت های طراحی مهندسی،

طراحی و نصب و راه اندازی خطوط اسید شویی و نورد سرد و موارد جانبی

جهت ورود به مناقصه کلیک نمایید

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع میرساند ، این شرکت در نظر دارد جهت انجام خدمات نظافت صنعتی خود ، اقدام به برگذاری مناقصه و انتخاب پیمانکار نمایید .

 

جهت ورود به مناقصه کلیک نمایید

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع میرساند این شرکت در نظر دارد جهت عایقکاری لوله های تاسیسات مربوط به خط تولید خود ، اقدام به برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با پیمانکار منتخب را نماید . لذا خواهشمند است بهترین قیمت پیشنهادی خود را باتوجه به شرح و شرایط فنی پیوست و پرداخت کلیه کسورات توسط پیمانکار ، تامورخ۹۸/۱۱/۶ اعلام نمایید.

 

جهت ورود به مناقصه کلیک نمایید

بسمه تعالی

به اطلاع میرساند شرکت صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال در نظر دارد  در مجموع تعداد  ۳۳۶۵۰ سی دی کارتن پلاست با مشخصات فایل پیوست، از طریق مناقصه تهیه نماید. لذا شرکت های محترمی که توانایی تهیه این کالا را دارند، درخواست میشود تا تاریخ   ۱۳۹۸/۱۰/۱۴در این  مناقصه شرکت نمایند. لطفا پس از دانلود فرم و تکمیل  از طریق فرم روبرو ارسال نمایید

جهت ورود به مناقصه کلیک نمایید