گالوالوم را بهتر بشناسیم

ورق فولادی کربنی با پوششی از آلیاژ روی (Zn) و آلومینیوم که طی فرآیند Hot-Dip به طور پیوسته پوشش میگردد به نام گالوالوم شناخته می شود. مقدار اسمی ترکیب این پوشش شامل ۵۵% فلز آلومینیوم و% ۴۳.۵ فلز روی (Zn)می باشد. لیکن در ترکیب آلیاژ  گالوالوم مقدار ۱.۵% عنصر سیلیکون نیز وجو دارد که حضور سیلیکون تأثیری در افزایش مقاومت به خوردگی ندارد؛ بلکه مزیت سیلیکون در افزایش قدرت چسبندگی پوشش گالوالوم به سطح فولاد می باشد به طوری که قابلیت تغییر فرم (خم کاری) و  کشش را افزایش داده و چسبندگی پوشش را به خوبی حفظ        می نماید، با حضور دو عنصر مقاوم به خوردگی ((Al-Znدر آلیاژ گالوالوم  این پوشش به عنوان برترین پوشش مقاوم به خوردگی برای ورق های فولادی مطرح می باشد.

روی (ZN ) به دلیل توانایی حفاظت کاتودی فولاد برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی مورد استفاده قرارمی گیرد.اما به منظور بهبود مقاومت در برابر خوردگی و افزایش طول عمرمحصول،آلیاژی به نام گالوالوم (Si-Zn-Al)،که در کشور ما بیشتر با نام آلوزینک شناخته می شود،به صورت تجاری توسعه یافته و به خصوص در سقف های ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته است .از سال ۱۹۷۲ تاکنون بیش از ۱۴۰ میلیون تن از محصول گالوالوم درجهان تولید و مورد استفاده قرار گرفته است.مصرف این محصول توسط معماران و کارفرمایان ساختمانی به دلیل تنوع، سهولت در بازرسی وفرم دهی ،زیبایی و بازدهی بلند مدت نسبت به گالوانیزه در حال توسعه می باشد.

کیفیت سطح ورق گالوالوم می تواند با اسپنگل معمولی (نرمال) و یا اسپنگل ریز شده (سوزنی)تولید گردد.سطوح گالوالوم با اسپنگل ریز برای رنگ آمیزی بسیار مناسب است بطوریکه ورق گالوالوم رنگی تا دمایC° ۴۰۰ بدون تغییر رنگ وتا دما  C°۶۰۰بدون ایجاد زنگ زیاد مقاومت نشان می دهد همچنین در محیط ۱۰۰%مرطوب ودمای F°۱۰۰پس از ۱۰۰۰ساعت هیچگونه تاول زدگی(زنگ زدگی) مشاهده نگردیده است.

 

دوام بالا و مقاوم در برابر خوردگی

زیبایی ظاهری با اسپنگل های ریز

مقاوم در برابر دما و انعکاس حرارت به دلیل حضورعنصر آلومینیوم

دارای سطح محافظ بدون نیاز به کروماته

عدم تغییر رنگ در دمای بالا و حین جوشکاری

مصارف ورق های گالوالوم

اجزای ماشین

لوازم خانگی

صنعت ساختمان

و…