دستیابی به چهار رکورد متوالی در مجتمع صنعتی فولاد تاراز