آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار پایپینگ

بدینوسیله به اطلاع میرساند ، این شرکت در نظر دارد جهت انجام تعمیرات سالیانه پایپینگ خط تولید خود ، اقدام به برگذاری مناقصه و انتخاب پیمانکار نماید . لذا خواهشمند است حداکثر تا مورخ  ۹۹/۴/۱۴ با حضور در محل شرکت فولاد تاراز واقع در شهرک صنعتی شهرکرد ، ضمن بازدید از خط تولید این شرکت ، اقدام به دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمتی خود نمایید.