به نام خدا

آگهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد تارازچهارمحال(سهامی خاص)

بدینوسیله از کلیه سهامداران ویانمایندگان قانونی محترم شرکت فولادتارازچهارمحال(سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۵۹۵ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۴۴۹۱۲۴ دعوت به عمل می آید تادرجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولادتارازچهارمحال(سهامی خاص)که درروز شنبه مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ رأس ساعت ۱۰ صبح درمحل سالن جلسات اتاق بازرگانی شهرکرد به آدرس شهرکرد میدان دفاع مقدس جاده نمایشگاه بین المللی شهرکرد اتاق بازرگانی ،صنایع معادن وکشاورزی شهرکرد سالن جلسات تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.سهامداران محترم می توانندازطریق وب سایت شرکت فولادتاراز چهارمحال(سهامی خاص)به آدرس www.tarazmetal.com لینک آنلاین ورود به جلسه رادریافت وبااستفاده ازگزینه مهمان به صورت مجازی وآنلاین دراین جلسه شرکت نمایند.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هیأت مدیره وحسابرس وبازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

  • بررسی وتصویب صورت های مالی شرکت مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

  • تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود

  • انتخاب بازرس قانونی وحسابرس برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳

  • تصویب معاملات ماده ۱۲۹قانون تجارت

  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار

  • تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره

  • تعیین پاداش هیأت مدیره

  • سایرمواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ارسال اخبار فولاد تاراز در واتس اپ