آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فولاد تاراز چهارمحال (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۷۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۹۱۲۴

بدینوسیله از سهامداران و یا نمایندگان قانونی محترم شرکت فولاد تاراز چهارمحال (سهامی خاص) دعوت بعمل می­آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد تاراز چهارمحال ( سهامی خاص ) که در روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲ راس ساعت ۹ صبح در محل کارخانه و دفتر مرکزی شرکت فولاد تاراز چهارمحال به آدرس: استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان شهرکرد، بخش مرکزی، محله ( شهرک) قطب صنعتی فاز ۳ ( فاز توسعه )، کوچه گلبرگ ۴، خیابان امیرکبیر، پلاک ۳۲ به کد پستی ۸۸۱۳۶۵۰۵۳۶ تشکیل می­گردد، حضور بهم رسانند. سهامداران محترم می­توانند از طریق وب سایت شرکت فولاد تاراز چهارمحال (سهامی خاص) به آدرس www.tarazmetal.com لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین در این جلسه شرکت نمایند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

  3. تصمیم‌گیری در خصوص تقسیم سود

  4. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

  5. تصویب معاملات ماده ۱۲۹

  6. تعیین روزنامه کثیرالانتشار

  7. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

  8. تعیین پاداش هیئت مدیره

  9. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می­باشد.

شایان ذکر است سرویس ایاب و ذهاب ( یک دستگاه اتوبوس ) رأس ساعت ۷:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲ جهت عزیمت سهامداران محترم به محل برگزاری مجمع مهیا می باشد.

 آدرس : اصفهان ، بوستان سعدی، روبروی پل مارنان ، پلاک ۲۰۲، روبروی ساختمان آتیه فولاد نقش جهان

هیأت مدیره شرکت فولاد تاراز چهارمحال ( سهامی خاص )

ارسال اخبار فولاد تاراز در واتس اپ