آگهی فروش سرباره های خط تولید

فروش%۲۰ ۹۰± تن از سرباره های روی موجود در شرکت با مشخصات مواد اولیه تزریقی در پاتیل خط تولید

دانلود مزایده
ارسال اخبار فولاد تاراز در واتس اپ