این شرکت موفق شد در آذر ماه سال ۱۳۹۸ با ثبت رکورد ۱۸٫۰۲۸ تن تولید، رکورد قبلی خود را به میزان  ۸۰۰ تن بهبود بخشد. از نکات قابل توجه این رکورد اتصال تمام محصولات تولیدی به سفارشات مشتریان است و این بدان معنی است که تولیدی با هدف رکوردگیری و برای انبارش صورت نپذیرفته است و سبدی کامل از محصولات تولید شده است.

این حجم تولید در شرایطی صورت پذیرفته که به طور همزمان رکورد تولید کیفی نیز در این شرکت به ثبت رسیده است. این شرکت موفق شد با ثبت رکورد ۹۹٫۴۸ درصد تولید درجه یک رکورد جدیدی در کیفیت محصول را به ثبت رساند.

رکورد ارسال کالا به مشتریان ( بارگیری و خروجی ) این شرکت نیز در همین زمان با دستیابی به میزان ۲۱٫۴۰۷ تن ارسال کالا به مشتریان رکورد دیگری بود که در شرکت فولاد تاراز به ثبت رسید.

این شرکت موفق شد با ثبت رکورد دیگری در فروش کالا رکورد فروش جدید خود را نیز به ثبت رساند.

این همه در کنار ثبت رکورد توقفات خط تولید در یک دوره زمانی به میزان ۹ ساعت، افتخار دیگری برای خانواده تاراز بوده است. این شرکت توانسته با باور به توانمندی اعضای خانواده تاراز، در مسیر موفقیت گامهای بلندی بردارد و برای سال آینده با خودباوری، طرح های ارزشمندی در مسیر رونق بخشی به تولید خواهد داشت.

ارسال اخبار فولاد تاراز در واتس اپ