کارکنان سختکوش فولاد تاراز چهارمحال موفق شدند تا بار دیگر با رکورد زنی تولید ماهیانه به میزان ۱۹۶۳۴ تن افتخار آفرینی کنند .
آقای مهندس رضا پور – مدیر تولید واحد گالوانیزه فولاد تاراز – این موفقیت را مرهون تلاش دسته جمعی کارکنان و تامین بموقع مواد اولیه در اسفندماه و عزم راسخ برای ثبت یک دستاورد بزرگ و پشتیبانی بموقع مدیریت دانست و از کلیه ی کارکنان و مدیران واحدهای پشتیبانی کننده قدردانی کرد .
پورکاوه – مدیر برنامه ریزی تولید فولاد تاراز – نیز ضمن تبریک کسب این. کورد ارزشمند ، اعلام نمود رکورد قبلی در اردیبهشت ماه سال ١۴٠١ و بمیزان ١٩٣٠٠ تن ثبت شده بود که با برنامه ریزی دقیق و اجرای فشرده توسط واحد تولید و پشتیبانی عالی واحدهای ستادی فولاد تاراز و همراهی بسیار خوب واحدهای فروش و برنامه ریزی تولید فولاد مبارکه و با تولید ۱۹۶۳۴ تن محصول گالوانیزه طی ٢٩ روز کاری در اسفند ماه ، رکورد قبلی شکسته شد و برگ زرین دیگری بر افتخارات تاراز افزوده شد .
وی اعلام نمود ، برنامه ی تولید سال ١۴٠١ ، پس از بازنگری انجام شده در شهریور ماه ( با توجه به شرایط رکودی بازار) ۱۷۰هزار تن پیش بینی شده بود که با تلاش همکاران این هدف نیز محقق شد و فولاد تاراز توانست با تولید مجموعاً ۱۷۱۳۷۹ تن کلاف گالوانیزه از مقدار هدف سال عبور کند .
وی از حمایت و اعتماد مدیریت ارشد به مدیران جوان و پشتیبانی عملی ایشان برای تحقق برنامه ها قدردانی نمود

ارسال اخبار فولاد تاراز در واتس اپ