شرکت فولاد تاراز چهارمحال
در نظر دارد اقلام اسپیره ضایعاتی خود را به مقدار حدود ۴۵۰ تن از طریق مزایده به فروش رساند.
خریداران محترمی که قصد دارند در این مزایده شرکت نمایند قیمت پیشنهادی خود را مطابق جدول پیوست حداکثر تا تاریخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ به آدرس چهارمحال و بختیاری،شهرکرد،قطب صنعتی ،فاز ۳(توسعه)،شرکت
فولاد تاراز کد پستی ۸۸۱۳۶۵۰۵۳۶ صرفا در قالب فرم پیشنهادی پیوست از طریق پست سفارشی یا تحویل نماینده به
دفتر فروش این شرکت ارسال نمایند.
شماره تماس جهت هماهنگی : ۰۳۸۳۱۰۰۰۰ واحد بازاریابی و فروش

۱۶۶۴۴۰۳۵۹۲۲۴۹_۱مزایده۱۶۶۴۴۰۳۶۰۴۵۵۲_مزایده

ارسال اخبار فولاد تاراز در واتس اپ