مناقصات
مزایدات

مزایده

آبان ۲۱ام, ۱۴۰۱|

شرکت فولاد تاراز چهارمحال در نظر دارد اقلام اسپیره ضایعاتی خود را به [...]

مزایده

مهر ۲۴ام, ۱۴۰۱|

فولاد تاراز کد پستی ۸۸۱۳۶۵۰۵۳۶ صرفا در قالب فرم پیشنهادی پیوست از طریق [...]

مزایده

مهر ۷ام, ۱۴۰۱|

شرکت فولاد تاراز چهارمحال در نظر دارد اقلام اسپیره ضایعاتی خود را به [...]