در خطوط گالوانیزه یکی از پر هزینه ترین تجهیزات مجموعه رول های غوطه ور در مذاب میباشند. این تجهیزات که شامل سه رول و بازوهای نگهدارنده می باشند، معمولا از جنس ۳۱۶L (فولاد ضد زنگ ) ساخته می شوند، جهت حرکت این رول ها پوشش هایی بر روی شافت و بازوی نگهدارنده نصب میشوند که به دلیل حرکت دورانی و نیروی کششی که از سمت ورق اعمال میشود ، به شدت مستعد خوردگی و سایش میباشند.

به منظور جلوگیری از خوردگی و سایش این قطعات که میتواند منجر به لرزش مجموعه رول های غوطه ور در مذاب و در نهایت کاهش کیفیت محصول تولیدی شود، روش پوشش دهی سطوح در تماس با یکدیگر با کمک آلیاژ استلایت که یک نوع سوپر آلیاژ است ، استفاده گردید.

مجموعه متریال مصرفی و نوع پوشش استلایت بسیار هزینه بر بوده ، علاوه بر این جهت تعویض این مجموعه خط تولید میبایست متوقف گردد که این خود هزینه های دیگری به هزینه های قبلی اضافه میکنید.

در این راستا پروژه بهبودی جهت افزایش عمر کاری مجموعه رول های ذکر شده تعریف و اجرایی شد که نتیجه آن افزایش رکورد تولید محصول گالوانیزه توسط مجموعه رول های غوطه ور در مذاب از ۸۰۰۰ تن به ۱۸۶۰۰ تن بوده است که اثر قابل توجهی در کاهش هزینه های تولید داشته است.

ارسال اخبار فولاد تاراز در واتس اپ