انتصاب جناب آقی مهندس رشیدی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت فولاد تاراز چهارمحال

جناب آقای مهندس  سعید رشیدی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت فولاد تاراز چهارمحال معرفی شدند . وی از مدیران با سابقه و با تجربه شرکت فولاد مبارکه اصفهان است.
مهندس سعید رشیدی با سوابقی درخشان در شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ طی حکمی توسط هیات مدیره هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان به سمت مدیرعاملی شرکت فولاد تاراز چهارمحال منصوب گردید.

ارسال اخبار فولاد تاراز در واتس اپ